Čakrová meditace

 

Přihlaste se zde

Tato meditace pracuje se zvukem a s energetickými centry v těle – s čakrami. Energie proudí naším energetickým tělem a soustřeďuje se v sedmi hlavních centrech tzv. čakrách. Během této meditace můžete jen poslouchat a vnímat anebo přímo zpívat do jednotlivých čaker ve svém těle. Během této meditace si zvědomujeme naše energetické tělo a zároveň můžeme uvolňovat mnohé a nabíjet se novou energií. Pomocí zpěvu vědomě rozproudíte energii v čakrách a zároveň tak harmonizujete celé energetické tělo, což má veliký vliv i na tělo fyzické i na psychiku.

První část: zpěv do čaker
V první části se postupně zpívá do všech čaker. Hudba vás krásně povede. Můžete pohodlně stát, sedět anebo ležet. Oči zavřené či zavázané šátkem, tělo uvolněné. Nejdříve se ozve hluboký tón pro první čakru. Představte si první čakru ve spodní části pánve a zpívejte jakýkoli tón. Můžete tento tón měnit a i jeho zvuk. Důležité je mít uvolněnou čelist a ústa. Představujte si, že zpíváte skrze tuto čakru. Po nějaké době se zvuk v hudbě změní, zvýší se o tón. Představte si druhou čakru těsně pod pupkem. A opět zpívejte tón v souladu s hudbou. A tak tón v hudbě bude stoupat s každou čakrou až do čakry sedmé. Po sedmé čakře, opět tón bude klesat od sedmé k první čakře, tentokrát zůstane na každé čakře kratší dobu. Zpívejte u každé čakry její tón. Pak je krátká pomlka v hudbě. Toto je jeden cyklus. Tento cyklus se opakuje celkem tři krát.

Druhá část: meditace
Vsedě nebo vleže, oči zavřené, tělo uvolněné. Toto je vlastní fáze meditace. Pozorujte vše, co se děje ve vašem nitru i vně vás. Buďte svědkem. Cokoli, co tam je, dovolte tomu, ať to tam může být. Cokoli, co odchází, dovolte, ať to může odejít. Ničeho se nedržte, nic neodmítejte. Buďte jako zrcadlo. Zrcadlo zrcadlí, co je před ním. Pokud přijde bílý obláček, zrcadlo se ho nedrží a neříká: „Prosím, zůstaň.“ Pokud přijde černý mrak, tak zrcadlo jej neodmítá a neříká: „Tebe nechci, odejdi.“

Na konci ticha je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.

„V tichu se potkáváme s existencí – slova, jazyk – vytvářejí hranice. Být v tichu znamená stát se dutým bambusem. A zázrak nastane, když v okamžiku, kdy je z tebe dutý bambus, sestoupí do tebe hudba, která není tvá. Prochází skrze tebe – patří celku. Její krása je nezměrná, její extáze je obrovská. … A pro mě, hudba je konečnou zkušeností, poslední požehnání, nejvyšším rozkvětem tvého vědomí.”

Text by Sananda – www.shangrila.cz