Dynamická meditace

Přihlaste se zde

Západní člověk má v sobě tolik neklidu, potlačených emocí a málo fyzického pohybu v každodenním životě, že je pro něj těžké ihned vstoupit do klidné fáze meditace. To je důvod, proč mají Oshovy meditace velmi často aktivní část, abychom mohli rozhýbat naše tělo, naše emoce, rozproudit svou životní energii a uvolnit se. Díky tomu je pak pro nás jednoduší stát se tichým pozorovatelem, klidným svědkem všeho, co se děje. Dynamická meditace může být velmi silným nástrojem, jak se dostat skrze vrstvy našeho podmínění až k jádru našeho žití – k čisté energii, k čistému vědomí. Ze začátku tato meditace může být pro vás výzvou, ale je to pozvánka vystoupit z našich zón komfortu a začít objevovat možnosti, které se skrývají v prostoru za tím, co známe.

Jednotlivé fáze

První část (10 min) – chaotický dech

Dýchej nosem (výdech i nádech nosem). (Je dobré se předem vysmrkat 🙂 Rychle, chaoticky, nepravidelně a na plno. Je důležité měnit rytmus, aby si mysl nezvykla na pravidelnost. Můžete využít celé své tělo k podpoře dechu. Soustřeď se hlavně na výdech. Všichni jsme se velmi brzy v dětství naučili zadržovat dech a žít tak na minimu energie a tím se i vyhnout cítění nepříjemných pocitů jako je například bolest, strach, hněv. Takto, ale také potlačujeme veškeré ostatní cítění i krásné pocity radosti a štěstí. Tato první část je o tom vybudovat a rozproudit co nejvíce energie a rozhýbat tak dlouho usazenými a zadržovanými pocity, které zatěžují naše tělo. V této fázi se jen dýchá, ještě zde není katarze.

Druhá část (10 min) – katarze

Tato část je o vyjádření emocí, pocitů, které byli rozprouděny v první části. My lidé na západě nejsme moc zvyklý vyjadřovat naše emoce a pak je zadržujeme v těle. Zde je šance to vše ze sebe pustit ven, nechat odejít. Protože na to nejsme kulturně zvyklý, může vám to nejdříve připadat šílené, někdy dokonce děsivé. Ale to vše máme v sobě a dokud to nepustíme ven, nosíme to s sebou. Proto buďte aktivní, pohybujte se. Berte to hravě. Následujte své tělo a dovolte mu, ať vyjádří cokoli, co na to čeká. Ze začátku pomáhá to i trochu přehánět a hrát, než se člověk do toho přirozeně uvolní. Můžete křičet, tančit, dupat, smát se, plakat, řvát, kopat, mlátit sebou o zem, vískat – prostě bláznit. Nenechávejte si nic na později – pusťte to vše ven. (Pokud byste tuto meditaci dělali v bytě a nemohli být hlasití kvůli sousedům, lze křičet do polštáře anebo obrátit křik dovnitř a více se pohybovat – na plno, energeticky vyjadřovat vše pohybem). V této části je obzvlášť důležité být pozorný k sobě i k ostatním. Pokud chcete vyjádřit hněv a bušit do něčeho – zvolte bouchání do polštáře ne do tvrdé podlahy. (K vyjádření svých emocí nepotřebujeme ublížit ani sobě ani svému bytu. Pokud jste ve skupině – žádná interakce s ostatními.)

Třetí část (10 min) – skákání s hu

Dej ruce vzhůru a skákej. Při doskoku dopadni na celé chodidlo a zvolej mantru Hu hlubokým hlasem ze svého sexuálního centra (oblast podbříška). Je dobré mít uvolněná kolena. Jdi do toho naplno. Brzy se určitě ozve hlas v hlavě: „Už nemůžu, to by stačilo…“ Neposlouchej svou mysl. Není to pravda. Máme daleko více energie než si uvědomujeme. Skákat jemně, jako na trampolíně, jako skákají děti. (Pokud nemůžete dělat hluk, můžete Hu dělat tiše uvnitř sebe. Pokud nemůžete ze zdravotních důvodů skákat, pak dělejte jen pohyb pánví a koleny, jako při skákání.)

Čtvrtá část (15 min) – STOP

V hudbě se ozve slovo STOP. Zastav se, úplně zamrzni, tak jak jsi a nehýbej se. Právě jsi na vrcholu své energie a když se teď naplno zastavíš, můžeš zažít úplné ticho. Nedělej žádné pohyby – ani zakašlání, ani poškrábání se, nic. Jakýkoli pohyb tě vrátí do normálního stavu mysli. Pozoruj, buď svědkem. Pozoruj myšlenky procházející tvou hlavou, pocity, zvuky, obrazy. Nic neodmítej, ničeho se nedrž. Buď jako zrcadlo. Zrcadlo zrcadlí. Nekomentuje, nedrží se ničeho a nic neodmítá.

Pátá část (15 min) – tanec

V této poslední části je opět hudba. Tanec – podívej se dovnitř, zaposlouchej se, naciť se, jak se chce tvé tělo vyjadřovat skrze tanec. Je to oslava naší živosti, naší energie. Vezmi si tuto radost a pohyb s sebou a oživuj s nimi svůj celý den.

Text by Sananda – www.shangrila.cz