GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Na základě nové legislativní povinnosti bych Vás ráda informovala o tom, jak nakládám s Vašimi osobními údaji. 
Správcem údajů je Petra Pejchrová
Adresa podnikání: Ostřešanská 320, Pardubice 530 03
IČO: 04185587 | DIČ: CZ8758143636
info@jogahk.cz | +420 775 388 131

Vaše údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, email, foto) zpracovávám, abych Vás mohla informovat o organizačních záležitostech a nabídkách týkajících se mých lekcí jógy, jógových workshopů, přednášek, víkendových seminářů či vystavení faktury za mé služby. Využívám k tomu tyto nástroje:
– email info@jogahk.cz
– Facebook

Kontaktní informace jsem od Vás získala jedním z následujících způsobů:
-emailem, který jsi my poslal/a na info@jogahk.cz 
-prostřednictvím Vašeho přihlášení na webových stránkách www.jogahk.cz 

Vaše údaje uchovávám po dobu, kdy aktivně chodíš na lekce nebo po dobu nezbytně nutnou z účetního hlediska. Pokud chodit přestanete a pauza bude delší než 5 let, Tvé údaje smažu. 

Ráda bych Vás upozornila, že máte následující práva:
– právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů
– právo na jejich opravu nebo výmaz
– právo na omezení zpracování
– právo vznést námitku proti zpracování
– právo na přenositelnost údajů
– právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud bych potřebovala Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je ten, pro který jsem je získala (např. na žádost úřadů), budu Vás dopředu o tomto účelu informovat před tím, než se tak stane.
Na mých akcích se můžete setkat s formulářem, jehož podpisem vyjádříš souhlas s použitím fotografií k další propagaci pouze mých služeb. V případě, že souhlas udělíte, fotografie mohou být použity na prezentaci mých aktivit na webu, Facebooku či letáčkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.