Kundalini meditace

Přihlaste se zde

Pomáhá nám vytřást vše, co již nepotřebujeme, uvolnit napětí, rozpohybovat zatuhlá místa a dostat se zpět do svého těla a do jemnosti.
První dvě části Kundalini meditace jsou spojeny s pohybem a druhé dvě části jsou klidné. K meditaci je speciální hudba, která nás povede.
Celá tato meditace je pozvánkou k tomu být naplno přítomen v daném okamžiku a zároveň neustále pozorovat a být bdělý.

První část: třesení
Postavte se uvolněně, chodidla na šířku ramen. Projděte si vědomě tělo a uvolněte místa, kde by mohlo být napětí (kolena, pánev, záda, ramena, krk, čelist atd..) Až se ozve hudba, chvíli počkejte a pozvěte do svého těla jemné třesení, které vychází od chodidel a postupně stoupá celým tělem až k hlavě. Dopřejte si na to čas a uvolňujte se do toho. Ze začátku je samozřejmě dobré do toho dát nějakou energii, ale postupně se tomuto třesení odevzdejte a nechte, ať to s vámi třese samo. Zároveň si můžete představovat, že vytřepáváte ze sebe vše, co již nechcete, nepotřebujete, ale v jemnosti a citlivosti. Oči můžete mít otevřené, zavřené či přivřené či zavázané šátkem.

Druhá část: tanec
Druhá část začíná změnou hudby. Zaposlouchejte se, naciťte se dovnitř sebe: „Jak se chce vaše tělo, vaše duše vyjadřovat pomocí pohybů v tanci?“ Dovolte svému tělu, ať se hýbe, jak ono chce. Nechte se i překvapit něčím neobvyklým. Úplně se tomu odevzdejte, až se stanete tancem samotným. Opět oči můžete mít otevřené, zavřené či přivřené či zavázané šátkem.

Třetí část: pozorování
Přichází změna hudby, která je tišší a klidnější. Můžete stát anebo sedět. Je dobré mít rovnou páteř. Oči zavřené. Neděláte nic. Jste bdělí a pozorujete. Pozorujete vše, co se děje kolem i uvnitř. Necháváte veškerou tu energii, která byla rozhýbaná v prvních dvou částech, ať si sama pomalu sedá.

Čtvrtá část: klid
Vlastní fáze meditace. Všechny předchozí části byly přípravou na tuto část. Lehněte si, oči zavřené. Jste v úplném tichu a klidu, bez pohybů. Pozorujete vše, co se děje: myšlenky procházející vaší myslí, emoce, pocity, zvuky, obrazy. Cokoli co přichází. Cokoli, co odchází. Ničeho se nedržíte, nic neodmítáte.

Na konci ticha je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.

Text by Sananda – www.shangrila.cz