Funkční břicho a zdravá záda

REZERVACE ZDE

 

S SEBOU

  • pohodlné oblečení
  • ručník!

 

FUNKČNÍ BŘICHO A ZDRAVÁ ZÁDA

je zdravotní cvičení, které může být jednou z cest prevence bolesti pohybového aparátu  u běžné populace.

Zaměřuje se na správné nastavení těla a aktivaci jeho středu, je  šetrné ke kloubům i páteři, ale zároveň vede k cílenému posílení svalstva.

Mezi přínosy tohoto cvičení mimojiné patří navnímání vlastního těla, jeho nabývající síla a pružnost a také postupná integrace správných pohybových návyků do běžných denních činností či oblíbených sportovních aktivit.

Během lekcí využíváme různých pomůcek, jako jsou pěnové válce, masážní míčky (ježci), Sbally (malé míče), nebo i obyčejné ručníky.

 

Skupinové lekce nejsou určeny pro těhotné ženy.

 

Účastník lekcí a workshopů prohlašuje, že:

  • je starší 18 let. V případě mladšího věku se klient musí dostavit se svým zákonným zástupcem, který přinese prohlášení o způsobilosti nezletilého, případně potvrzení od lékaře.
  • se u něj nevyskytují stavy akutní bolesti či vážné psychické problémy (pokud si klient není jistý svým zdravotním stavem, doporučuji vhodnost cvičení konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem).
  • instruktora seznámí se svým aktuálním zdravotním stavem (oznámí, pokud má problémy s krevním tlakem, diabetes, s páteří či klouby, bolestí zad, epilepsií, mdlobami apod.).
  • během cvičení dbá pokynů instruktora a cviky provádí v takovém rozsahu a zátěži, které odpovídají možnostem jeho pohybového aparátu.
  • pokud během cvičení začne pociťovat jakoukoli zdravotní indispozici (nevolnost, bolest apod.), neprodleně svůj stav instruktorovi oznámí.