ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Zdravotní cvičení nám má pomáhat postupně upravovat držení těla a zakomponovat správné pohybové návyky do denních činností, čímž lze předcházet různým bolestem našeho těla.

 

Cílem je navracet páteři její přirozené zakřivení, pracovat s jednotlivými klouby ve správném rozsahu a v neposlední řadě se věnovat dechu. A také naučit se své tělo vnímat.

 

Svalstvo hluboké se naučíme zapojit, zkrácenému budeme vracet délku a pružnost, ochablé posilovat.

 

A pro všechny z nás mohou lekce představovat čas, kdy se na chvíli zastavíme a který zkrátka věnujeme jen a jen sobě.

 

Nabízím lekce skupinové i individuální. Na uzavřené kurzy a workshopy se, prosím, hlaste mailem na adresu: janavolej@gmail.com.

 

Skupinové lekce nejsou vhodné pro těhotné ženy.

 

Co s sebou: pohodlné oblečení a ručník!

 

Účastník lekcí a workshopů prohlašuje, že:

  • je starší 18 let. V případě mladšího věku se klient musí dostavit se svým zákonným zástupcem, který přinese prohlášení o způsobilosti nezletilého, případně potvrzení od lékaře.
  • se u něj nevyskytují stavy akutní bolesti či vážné psychické problémy (pokud si klient není jistý svým zdravotním stavem, doporučuji vhodnost cvičení konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem).
  • instruktora seznámí se svým aktuálním zdravotním stavem (oznámí, pokud má problémy s krevním tlakem, diabetes, s páteří či klouby, bolestí zad, epilepsií, mdlobami apod.).
  • během cvičení dbá pokynů instruktora a cviky provádí v takovém rozsahu a zátěži, které odpovídají možnostem jeho pohybového aparátu.
  • pokud během cvičení začne pociťovat jakoukoli zdravotní indispozici (nevolnost, bolest apod.), neprodleně svůj stav instruktorovi oznámí.